Co warto wiedzieć jeśli otrzymałeś diagnozę autyzm

Po rozpoznaniu się z treścią proponowanych przez nas wolnych broszur, będziesz mógł uzyskać cenne informacje dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem. Z kolei informacje dla osób dorosłych z autyzmem przed i po diagnozie oferują praktyczne informacje dla rodziców i opiekunów nowo zdiagnozowanych dzieci, którzy chcą dowiedzieć się o usługach i wsparciu, dostępnym dla nich i dla ich dzieci,

Specjaliści zajmujący się diagnozą autyzmu

W trakcie uzyskiwania diagnozy lub po otrzymaniu diagnozy można spotkać wielu specjalistów zajmujących się schorzeniami znajdującymi się w obrębie spektrum autyzmu. Oto krótkie wprowadzenie do tego, co robi każdy z takich profesjonalistów.

Zespół wsparcia zachowania się w obrębie rodziny

Zespoły wsparcia zachowania wspierają rodziny osób autystycznych poprzez dokładną ocenę trudnych zachowań dziecka, wprowadzając przy okazji program zarządzania zachowaniami takich pacjentów. Dziecko autystyczne może zostać przekazane do takiego zespołu przez jego szkołę, lekarza lub pracownika socjalnego.

Pośrednik

Ludzie, którzy kwalifikują się do opieki społecznej finansowanej przez władze lokalne oraz tacy, którzy posiadają budżet prywatny, mogą skorzystać z usług pośrednika. Takie osoby mogą również korzystać z usług maklerskich. Pośrednik może pomagać ludziom autystycznym i ich rodzinom w zaplanowaniu i podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących wsparcia, jakiego potrzebują. Znajdź interesujące Cię usługi brokerskie na stronie National Network Makler.

Psycholog kliniczny

Ludzie autystyczny często są kierowani na konsultacje z psychologiem klinicznym, który zajmuje się terapią trudności występujących w ich zachowaniu. Psycholog kliniczny obserwuje dokładnie, jakie występują problemy w zachowaniu danej jednostki, i mogą następnie przedstawić plan zarządzania takim zachowaniem. Specjalista w zakresie psychologii klinicznej mogą być też zaangażowani w proces diagnozowania w ramach wieloosobowego, profesjonalnego zespołu lekarskiego. Mogą również oferować usługi prywatne. Aby odbyć konsultacje z psychologiem klinicznym finansowane przez NHS, trzeba będzie otrzymać stosowne skierowanie od lekarza rodzinnego. Niektórzy psychologowie praktyki klinicznej przyjmują również prywatnie.

Doradca i psychoterapeuta

Doradcy i psychoterapeuci są w stanie poruszać różne kwestie związane z autyzmem z osobami autystycznymi oraz z ich rodzinami. Poradę takich osób można uzyskać poprzez skierowanie otrzymane w zakresie NHS. Istnieje również wielu doradców i psychoterapeutów, pracujących na zasadzie praktyki prywatnej.

Dentysta

Regularne przeglądy stomatologiczne są bardzo ważne – zwłaszcza, jeśli ból zęba (lub zębów) utrudnia swobodne komunikowanie się. Dla wielu osób z autyzmem odbywanie regularnych wizyt u dentysty jest bardzo trudne, dlatego też może naprawdę pomóc cierpliwy i sympatyczny dentysta. Brytyjskie Towarzystwo Niepełnosprawności i Zdrowia Jamy Ustnej może skierować Cię do nawiązania kontaktu z odpowiednimi służbami stomatologicznymi.

Dietetyk

Dietetycy udzielają porad i informacji na temat sposobów zdrowego odżywiania się i diety. Skierowanie do dietetyka mogą dać Ci na przykład lekarz rodzinny, pediatra lub konsultant ze szpitala. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek interwencji dietetycznych zalecamy skonsultowanie się z dietetykiem. Można znaleźć dietetyków pracujących prywatnie, na przykład na stronie internetowej dietetyków-freelancerów (specjalistycznej grupy brytyjskich doradców i specjalistów dietetycznych).

Psycholog edukacyjny (psycholog szkolny).

Psychologowie szkolni są zdolni do przeprowadzenia analizy psychologicznej, w tym do oznaczenia profilów i potrzeb nauki osób autystycznych. Taka ocena jest najczęściej dokonywana w placówkach oświatowych. Psychologowie edukacyjni oferują system konsultacji, porad i wsparcia, dostępnych dla nauczycieli i rodziców oraz dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, których dotyczą dane problemy. Tacy specjaliści mogą być też zaangażowani w proces diagnozowania danej choroby w ramach profesjonalnego, wieloosobowego zespołu diagnostycznego. Mogą oni również oferować usługi prywatne. Zazwyczaj są oni zatrudniani przez lokalne władze oświatowe, ale niektórzy psychologowie szkolni pracują na zasadach praktyki prywatnej.

GP (General Practitioner), czyli lekarz pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny).

Twój lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz rodzinny może wystawić Ci odpowiednie skierowania do konkretnych specjalistów. Chociaż tacy lekarze sprawują odpowiedzialność za ogólny stan zdrowia swoich pacjentów, zazwyczaj nie oferują oni porady specjalistycznych lub specjalistycznego leczenia.

Pielęgniarka środowiskowa.

Pielęgniarki środowiskowe są specjalnie wyszkolonymi pielęgniarkami, odpowiedzialnymi za promocję zdrowia i rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym. Obawy o prawidłowy przebieg rozwoju danego dziecka mogą zostać sformułowane na przykład podczas rutynowej oceny jego postępów rozwojowych. Można wtedy zalecić dalsze obserwacje, które powinny być dokonane poprzez innych specjalistów.

Terapeuta zajęciowy.

Terapeuci zajęciowi często pomagają osobom, które posiadają znaczne trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Mogą oni pomóc takim ludziom w zakresie odpowiednich technik terapeutycznych, a także w określaniu stopnia ich wrażliwości sensorycznej oraz adaptacji do środowiska. Mogą zalecić także korzystanie ze specjalistycznego sprzętu. Takie osoby mogą pracować dla placówek narodowej służby zdrowia, a także w zakresie usług socjalnych. Niektórzy terapeuci zajęciowi pracują również zakresie praktyki prywatnej.

Pracownik pomocy medycznej oraz wolontariat.

Pracownik pomocy medycznej może pomóc dorosłym osobom z autyzmem w zapewnieniu im dostępu do różnych możliwości i aktywności poza ich domem. Może to być pomocne dla takich ludzi, aby mogli oni wziąć udział w ich ulubionych sportach lub wziąć udział w kursach organizowanych na uczelni. Dowiedz się więcej o naszych usługach pomocowych oraz o wolontariacie, zaznajamiając się z informacjami od Autism Services Directory.

Optyk, okulista i terapeuci behawioralni.

Optycy są w stanie dokonać profesjonalnej ocenić ewentualnych problemów ze wzrokiem. Istnieją pewne badania naukowe, sugerujące, że dla niektórych osób z autyzmem mogą być użyteczne pewnego rodzaju kolorowe nakładki i korekcyjne soczewki kontaktowe. Optyk może przeprowadzić ocenę behawioralną stanu wzroku pacjenta, aby mógł znaleźć odpowiednie dla niego kolory nakładek lub soczewek.

Lekarz pediatra.

Pediatrzy są ekspertami w dziedzinie zdrowia i rozwoju dzieci, zwłaszcza tych z zaburzeniami rozwojowymi. Pediatrzy są często zaangażowani w przebieg początkowej diagnozy autyzmu i oferują swoje wsparcie terapeutyczne w niektórych przypadkach. Twój lekarz lub inny pracownik służby zdrowia zwykle musi w pierwszej kolejności skierować Twoje dziecko do pediatry.

Psychiatra.

Psychiatrzy mogą zdiagnozować autyzm i mogą zaoferować usługi terapii związanych z nim dolegliwości. Psychiatrzy często uczestniczą w leczeniu ludzi, u których występują problemy behawioralne lub problemy psychiczne. Psychiatrzy są w stanie przepisywać taki osobom odpowiednie leki i monitorować stan ich zdrowia. W celu konsultacji z psychiatrą w ramach NHS zazwyczaj potrzebne jest skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego lub innego pracownika służby zdrowia. Istnieją też psychiatrzy, pracujący również w ramach praktyki prywatnej.

Logopeda (SLT).

Terapeuci mowy i języka (logopedzi) dokonują oceny zdolności mowy, języka i komunikacji. Mogą oni przeprowadzać specjalistyczne terapie, prowadzone w celu pomocy przy szczególnych trudnościach osób autystycznych, a także mogą być zaangażowani we wdrażanie alternatywnych systemów komunikacyjnych, takich jak na przykład PECS (obrazkowy system komunikacyjny). Takie osoby mogą również być zaangażowane w proces diagnozowania pacjentów autystycznych w ramach wieloosobowego, profesjonalnego zespołu medycznego. Mogą oni również oferować swoje usługi w zakresie praktyki prywatnej. Lekarz rodzinny może skierować pacjenta do logopedy w zakresie państwowej służby zdrowia. Konsultacje z terapeutami mowy i języka mogą być czasami dostępne za pośrednictwem lokalnych władz edukacyjnych – jeżeli dany problem zostanie rozpoznany jako potrzeba edukacyjna bieżącego rozwoju dziecka. Pomoc logopedyczna może być realizowana w zakresie indywidualnego planu wsparcia, pomocy edukacyjnej i planu opieki terapeutycznej lub w obrębie skoordynowanego planu wsparcia. Niektórzy logopedzi zapewniają też swoje usługi w zakresie praktyki prywatnej.

Korzyści i pielęgnacja

Jeśli jesteś osobą autystyczną lub zależy Ci na kimś ze spektrum autyzmu, pamiętaj, że możesz być uprawniony do uzyskania odpowiedniego wsparcia finansowego w formie świadczeń socjalnych oraz wsparcia ze strony opieki społecznej.

Ta sekcja wyjaśnia, co może być dostępne dla pacjentów autystycznych. Prezentujemy różne korzyści i świadczenia o charakterze wspólnotowym, a także podpowiadamy, jak należy odwoływać się do innych opcji pomocy technicznej (takich, jak na przykład niebieska opaska do noszenia w miejscach publicznych oraz różnorodne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych). W tej sekcji można również znaleźć przydatne informacje na temat prawidłowego zarządzania pieniędzmi.

Korzyści

Warto zdawać sobie sprawę z tego, co może być dostępne dla Ciebie i co może przynosić Ci określone korzyści, jeśli jesteś dorosłą osobą autystyczną. Jeśli natomiast jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka autystycznego, przydatna może być również wiedza o usługach dostępnych dla Twojego dziecka,. Znajdziesz tu także informacje na temat tego, co należy zrobić w przypadku pojawienia się konkretnych problemów z uzyskiwaniem korzyści, jak również uzyskasz odpowiedź na pytania dotyczące określonych świadczeń. Dzięki zapoznaniu się z naszymi artykułami, będziesz także wiedzieć, w jaki sposób możesz korzystać ze swoich uprawnień.

Istnieje wiele korzyści, do których mogą być uprawnione osoby autystyczne. Dowiedz się więcej między innymi o: