Czy istnieje „lekarstwo” na autyzm?

Nie jest współcześnie znane żadne „lekarstwo” dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nie oznacza to jednak, że nic nie można zrobić, aby pomóc osobie, która znajduje się w spektrum autyzmu. Nasze rozumienie autyzmu wzrosło w ostatnich latach ogromnie, ponieważ odkąd choroba została po raz pierwszy zidentyfikowana w 1940 roku, stale możemy dowiadywać się coraz więcej na temat tego stanu. Dostępnych jest również więcej interwencji terapeutycznych, opartych na konkretnych dowodach, które z pewnością staną się coraz bardziej dostępne w najbliższym czasie.

Ponieważ autyzm jest pewnym „widmem”, jego uwarunkowania wpływają na różnych ludzi w różny sposób. Dlatego też bardzo trudno jest uogólniać jakiekolwiek wnioski o tym, jak u danej osoby z autyzmem będą się rozwijać określone objawy w określonym czasie. Szczególnie ważne jest to, aby uświadomić sobie, że interwencja terapeutyczna, która zadziała dobrze na jedną osobę, może wcale nie być właściwa i skuteczna dla innego pacjenta, i że może pojawiać się z tego powodu wiele kontrowersji wokół tego, co taka odpowiednia i skuteczna interwencja może za sobą pociągać.

Cechy autystyczne mogą się przedstawiać w różnych kombinacjach. Dwie osoby z tą samą diagnozą mogą mieć bardzo różny profil potrzeb i umiejętności.

Czytaj więcej na temat autyzmu, diagnozy i interwencji, w tym zapoznaj się z naszym zestawieniem pozycji na temat terapii i interwencji medycznej.

Wartościowanie neuroróżnorodności

Istnieje coraz większe podejście wśród dorosłych aktywistów, którzy interesują się zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którzy nie myślą w kategoriach ujednolicenia tego zaburzenie, ale zamiast tego zakładają jego różnorodność. Nie oznacza to jednak sugestii, że osoby z autyzmem lub osoby z innymi diagnozami nie mają trudnego życia, ale raczej to, że autyzm może nadal działać w ramach pewnego społecznego modelu niepełnosprawności. Ludzie z chęcią chcą leczyć autyzm, i są czasami znani jako „dorośli z autyzmem”. Poświęć czas na przeczytanie ich poglądów, które zamieszczono poniżej.