Czym jest autyzm?

Autyzm jest obecną całe życie niepełnosprawnością rozwojowa, która wpływa na to, jak dana osoba komunikuje się i odnosi się do innych ludzi, a także jak odczuwa świat wokół niej.

W tej sekcji opisano kilka różnych nazw dla autyzmu i podobnych schorzeń, oraz dostarczono informacji na temat płci pacjentów, przyczyn zachorowania oraz aktualnych badań na temat autyzmu. Przeczytanie treści naszej strony stanowi wszystko, co musisz wiedzieć na temat autyzmu.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które wpływa na całe życie chorego człowieka. Zachorowanie na to schorzenie wpływa na to, jak tacy ludzie postrzegają świat i jakie są ich interakcje z innymi.
Osoby z autyzmem widzą, słyszą i czują świat inaczej, niż inni ludzie. Jeśli jesteś osobą autystyczną, pozostaniesz taki już do końca swojego życia. Autyzm nie jest bowiem chorobą uleczalną, lub chorobą, którą można „wyleczyć”. Dlatego też często ludzie autystyczni czują, że ich choroba jest podstawowym elementem ich tożsamości.

Autyzm jest warunkowany obecnością określonego widma dolegliwości. Wszyscy ludzie z autyzmem wykazują pewne trudności, ale ich zaburzenia autystyczne wpływają na nich na różne sposoby. Niektóre osoby z autyzmem mają również trudności z uczeniem się, problemy ze zdrowiem psychicznym lub też inne warunki – znaczy to, że tacy ludzie potrzebują zatem różnych poziomów wsparcia leczniczego. Wszyscy ludzie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą jednak uczyć się i rozwijać. Przy udzieleniu odpowiedniego rodzaju wsparcia, wszystkim osobom z autyzmem można pomóc prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

Dowiedz się, jak wiele osób zmaga się obecnie z autyzmem. Dowiedz się, jak takie osoby postrzegają świat. Zdobądź informacje na temat tego, jak autyzm jest diagnozowany, oraz jak można takim osobom pomóc.

Jak powszechna jest zachorowalność na autyzm?

Autyzm jest schorzeniem znacznie bardziej powszechnym, niż większość ludzi myśli. Istnieje obecnie około siedmiuset tysięcy ludzi w samej tylko Wielkiej Brytanii, którzy zmagają się z autyzmem. Oznacza to, że więcej niż jedna osoba na sto ze wszystkich krajów i kręgów kulturowych, religijnych i społecznych może być autystyczna – chociaż zauważono, że autyzm wydaje się mieć wpływ na większą ilość mężczyzn, niż kobiet.

Jak ludzie z autyzmem postrzegają świat?

Niektóre osoby z autyzmem mówią, że czują się przytłoczone światem wokół nich, a to z kolei może spowodować u nich poważny niepokój. Takie osoby mają w szczególności problemy ze zrozumieniem i odnoszeniem się do innych ludzi, a także z braniem udziału w codziennym życiu. Takie osoby mogą mieć znacznie utrudnione prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie, w szkole, w pracy i w życiu społecznym. Inni ludzie zdają się wiedzieć, intuicyjnie, jak można się komunikować i współdziałać ze sobą, ale w pewnych przypadkach może również zachodzić walka o zbudowanie jakiejkolwiek relacji z osobą autystyczną. Osoby z autyzmem mogą się zastanawiać, dlaczego oni są „inni” od reszty ludzi. Osoby autystyczne mogą też odczuwać znaczne różnice społeczne z powodu tego, że ludzie często ich nie rozumieją.

Osoby z autyzmem często nie „wyglądają” na wyłączone z normalnego życia. Niektórzy rodzice dzieci autystycznych przyznają, że inni ludzie po prostu myślą, że ich dziecko jest niegrzeczne, a dorośli uważają, że są oni złymi rodzicami. Jesteśmy tutaj właśnie po to, aby edukować społeczeństwo na temat autyzmu – chcemy tego dokonać za pośrednictwem naszej szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej.