Fakty i mity na temat autyzmu

PRAWDA

Chociaż ponad siedemset tysięcy ludzi w Wielkiej Brytanii jest osobami autystycznymi (co stanowi więcej niż jedną na sto osób), ich kondycja społeczna często jest powszechnie (i negatywnie) postrzegana jako fałszywa. Ten brak zrozumienia może utrudniać ludziom znajdującym się w spektrum autyzmu uznanie swojego stanu zdrowia oraz uzyskanie dostępu do takiego wsparcia, jakiego potrzebują. Występujące w tej kwestii nieporozumienia mogą prowadzić do tego, że niektóre osoby z autyzmem będą czuły się odizolowane od reszty społeczeństwa i nieakceptowane. W skrajnych przypadkach, może to również prowadzić do nadużyć w stosunku do takich osób oraz do ich zastraszania.

PRAWDA

Autyzm występuje częściej niż u jednej na sto osób – jest to fakt, który podawaliśmy już wielokrotnie. Ponad siedemset tysięcy ludzi w samej tylko Wielkiej Brytanii jest osobami autystycznymi, co oznacza, że ​​2,8 miliona osób ma chociaż jednego krewnego znajdującego się w spektrum autyzmu.

MIT

Ludzie mają tendencję do „wyrastania” z choroby autystycznej w wieku dorosłym – nieprawda. Jest to stan, który pozostaje danej osobie na całe życie. Wszystkie dzieci z autyzmem stają się w konsekwencji osobami dorosłymi z autyzmem.

PRAWDA

Autyzm ma wpływ zarówno na chłopców, jak i na dziewczęta – to prawda. Istnieje mylne przekonanie, że autyzm jest po prostu stanem, w jakim mogą znaleźć się wyłącznie mężczyźni. To z kolei jest przekonanie fałszywe.

PRAWDA

Niektóre osoby z autyzmem nie mówią (czyli nie posługują się językiem werbalnym) – prawda. Niektóre osoby z autyzmem pozostają niewerbalne, ale nadal mogą komunikować się za pomocą innych środków. Jednakże, pamiętajmy o tym, że autyzm jest stanem mającym określone spektrum objawów, więc każda osoba autystyczna jest inna.

MIT

Autyzm jest problemem zdrowia psychicznego – nic bardziej mylnego. Autyzm jest po prostu pewnym upośledzeniem rozwojowym. W obrębie obydwu z wymienionych stanów istnieje radykalna różnica odnośnie tego, w jaki sposób działa nasz mózg. Osoby z autyzmem mogą mieć dobry stan zdrowia psychicznego lub mieć jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, podobnie jak każdy inny człowiek.

MIT

Wszyscy ludzie z autyzmem są geniuszami – nieprawda. Niemal połowa wszystkich osób z rozpoznaniem autyzmu może mieć spore również trudności z uczeniem się. Z kolei inne osoby autystyczne mają IQ średniej wysokości, aż do wysokości powyżej średniej. Zdolności sawantyczne, czyli posiadanie niezwykłej pamięci lub innych niezwykłych umiejętności, są bardzo rzadkie.

MIT

Każda osoba z zaburzeniami rozwojowymi jest nieco autystyczna – nieprawda. Podczas, gdy wszyscy mogą wykazywać pewne cechy autystyczne lub zachowania, osoba, u której zdiagnozowano autyzm, musi stale wykazywać pewne zachowania we wszystkich różnych obszarach umysłowych. Zatem takie cechy, jak zamiłowanie do nadmiernej rutyny, dobra pamięć lub bycie wyjątkowo nieśmiałym, nie czynią człowieka „trochę autystycznym”.