Fakty oraz historia na temat autyzmu

Fakty i statystyki dotyczące autyzmu obejmują między innymi dane na temat tego, jak wiele osób z autyzmem znajduje się w Wielkiej Brytanii, jak wiele osób z autyzmem ma trudności w uczeniu się, jaki jest podział zachorowalności na autyzm według płci oraz jak prezentuje się historia badań autyzmu. Warte zasygnalizowania są również niektóre wspólne mity i fakty na temat tej choroby.

W jaki sposób autyzm wpływa na dzieci i na dorosłych oraz na ich rodziny?

Terminu „autyzm” stosuje się do opisania wszystkich profili diagnostycznych związanych ze spektrum tej choroby – w tym do opisu zespołu Aspergera oraz zespołu patologicznego unikania (PDA).

Fakty i statystyki na temat autyzmu:

– Bez odpowiedniego zrozumienia ze strony społeczeństwa, osoby z autyzmem i ich rodziny są narażone na ryzyko odcięcia od społeczności i na rozwój problemów ze zdrowiem psychicznym.
– Autyzm jest znacznie bardziej powszechny, niż wydaje się wielu ludziom. W samej tylko Wielkiej Brytanii istnieje około siedemset tysięcy ludzi, znajdujących się w obrębie spektrum autyzmu – stanowi to więcej niż jedna osoba na sto. Jeśli wziąć pod uwagę rodziny takich osób, autyzm jest częścią codziennego życia dla 2,8 milionów osób.
– Autyzm dotyka nie tylko dzieci. Dzieci autystyczne mogą wyrosnąć na dorosłych z autyzmem.
– Autyzm bywa rodzajem ukrytej niepełnosprawności – nie zawsze można od razu stwierdzić, czy ktoś jest autystyczny.
– Podczas, gdy sam autyzm jest nieuleczalny, zastosowanie prawidłowego wsparcia w odpowiednim czasie może spowodować ogromną różnicę w życiu takich ludzi.
– Dla trzydziestu czterech procent dzieci znajdujących się w spektrum autyzmu najgorszą rzeczą jest normalne funkcjonowanie w szkole.
– Rodzice sześćdziesięciu trzech procent dzieci w spektrum autyzmu nie są w stanie uwierzyć, że najlepszym wsparciem dla ich dzieci jest szkoła specjalna.
– Siedemnaście procent dzieci autystycznych zostało z jakiegoś powodu zawieszonych w swojej szkole. Czterdzieści osiem procent z nich zostało zawieszonych trzy lub więcej razy, a cztery procent z nich zostało wydalonych ze swojej szkoły jeden lub więcej razy.
– Siedemdziesiąt procent dorosłych z autyzmem uważa, że nie potrzebują oni żadnej pomocy ze strony opieki społecznej. – – – —— Siedemdziesiąt procent dorosłych z autyzmem powiedziało nam również, że większe wsparcie stanowiłoby dla nich poczucie mniejszej izolacji społecznej.
– Co najmniej u jednej na trzy osoby dorosłe z autyzmem występują poważne problemy ze zdrowiem psychicznym z powodu braku odpowiedniego wsparcia terapeutycznego.
– Tylko szesnaście procent dorosłych osób z autyzmem w Polsce jest w stanie pracować w pełnym wymiarze czasu pracy zarobkowej, a tylko trzydzieści dwa procent z nich jest w stanie wykonywać jakąkolwiek pracę zawodową.
– Tylko dziesięć procent dorosłych osób z autyzmem otrzymuje odpowiednie wsparcie w kontekście zatrudnienia, ale tylko pięćdziesiąt trzy procent z tych osób twierdzi, że tego chce.