Jakich rodzajów postępu można oczekiwać od zastosowania terapii metodą ABA?

Kompetentnie dostarczana interwencja terapeutyczna ABA może pomóc pacjentom z autyzmem dokonać znaczących zmian w wielu dziedzinach życia. Jednakże, zmiany te nie występują zwykle bardzo szybko. Przeciwnie: większość pacjentów przystępujących do omawianego programu wymaga intensywnej i bieżącej instrukcji, bazującej na ich postępach krok po kroku.

Ponadto, samo tempo postępu – tak jak w przypadku celów interwencji – różni się znacznie od danej osoby i jest uzależnione od jej wieku, poziomu funkcjonowania, celów rodzinnych oraz innych istotnych czynników.

Niektórzy uczniowie nie nabywają szybko nowych umiejętności. Ponadto, zazwyczaj taki szybki postęp odbywa się tylko w obrębie jednego lub dwóch poszczególnych obszarów umiejętności (takich jak na przykład czytanie), podczas gdy do opanowania innych obszarów umiejętności potrzebne są znacznie bardziej szczegółowe instrukcje i praktyki (dotyczy to takich obszarów, jak na przykład interakcje z rówieśnikami).