Komunikacja społeczna i emocjonalna. Rozporządzenie na temat wsparcia transakcyjnego SCERTS

SCERTS jest specjalnym modelem edukacyjnym, opracowanym przez Barry’ego Prizanta, doktor Amy Wetherby, doktor Emily Rubin i Amy Laurant. SCERTS wykorzystuje praktyki wypływające z innych metod terapeutycznych, w tym ABA, PRT TEACCH, Floortime i RDI. Model SCERTS różni się jednak przede wszystkim specyficznym zogniskowaniem celu działań terapeutycznych. Czy są one tradycyjne?

Przykładowo, ABA działa poprzez promowanie dziecięcego inicjowania komunikacji w codziennych działaniach. SCERTS natomiast najbardziej dotyczy pomocy dzieciom z autyzmem w osiągnięciu autentycznego postępu, który jest definiowany jako zdolność do uczenia się i spontanicznego zastosowania zdobytych zdolności funkcjonalnych w odpowiednio różnych miejscach i z różnymi partnerami.

Akronim „SCERTS” oznacza skupienie się na:

SC: Komunikacji społecznej – Rozwój spontanicznej, funkcjonalnej komunikacji społecznej, kształtowanie prawidłowej ekspresji emocjonalnej oraz bezpiecznych i ufnych relacji z dziećmi i dorosłymi.

ER: Rozporządzeniu emocjonalnym – Rozwój zdolności do utrzymania dobrze uregulowanego stanu emocjonalnego, do radzenia sobie z codziennym stresem, a także zapewnienie najbardziej dostępnych strategii dla uczenia się i interakcji społecznych.

TS: Pomoc transakcyjna – Opracowanie i wdrożenie podpór, aby pomóc partnerom relacji odczytywać potrzeby i zainteresowania dziecka autystycznego, modyfikować je i dostosowywać środowisko w celu zapewnienia koniecznych narzędzi uczenia się (na przykład komunikacja za pomocą obrazów, stosowanie pisemnych harmonogramów i pomocy sensorycznych).

Są również opracowywane konkretne plany w celu zapewnienia koniecznego wsparcia edukacyjnego i emocjonalnego dla rodzin dzieci autystycznych. Promowana jest także praca zespołowa wśród specjalistów zajmujących się leczeniem dolegliwości związanych z autyzmem.
 
Co można osiągnąć za pomocą sesji terapeutycznych skonstruowanych w oparciu o model SCERTS?

Model SCERTS sprzyja dostarczaniu dzieciom autystycznym dobrych wzorców społecznych i językowych w placówkach integracyjnych, których powinno być prowadzonych jak najwięcej. Program SCERTS jest przeprowadzany za pomocą wsporników transakcyjnych, realizowanych przez zespół, takich jak na przykład wykorzystanie pomocy środowiskowych (harmonogramów lub wizualnych organizatorów nauki).

Kto zapewnia SCERTS?

SCERTS jest zazwyczaj dostarczany w otoczeniu szkoły przez przeszkolonych z zakresu SCERTS nauczycieli kształcenia specjalnego oraz logopedów.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat SCERTS?

Polecamy zapoznanie się z oficjalną stroną internetową SCERTS.

Jakie zabiegi są dostępne dla terapii mowy, języka i problemów komunikacyjnych?

Poniższe terapie, nazywane również „pokrewnymi usługami zdrowotnymi”, dotyczą terapii objawów zwykle wiązanych z autyzmem, ale nie będących specyficznymi dolegliwościami dla tego zaburzenia.

Terapie mowy i języka

Większość behawioralnych intensywnych programów terapeutycznych autyzmu obejmuje terapię mowy i języka. Za pomocą wykorzystywania różnych technik, terapia mowy i języka rozwiązuje szereg problemów, które są bardzo często napotykane przez osoby z autyzmem. Przykładowo, niektóre osoby cierpiące z powodu zaburzeń ze spektrum autyzmu w ogóle nie mówią, natomiast inne wręcz uwielbiają rozmawiać, ale mają trudności z korzystaniem z mowy podczas konwersacji i / lub ze zrozumieniem pewnych niuansów języka i niewerbalnych sygnałów podczas rozmowy z innymi.

Terapia mowy i języka jest przeznaczona do koordynowania mechaniki mowy i rozumienia w odniesieniu do stosowanego języka społecznego. Taki program zaczyna się od indywidualnej oceny mowy i języka, dokonywanej przez patologa, aby móc ocenić werbalne predyspozycje danej osoby i stojące przed nią (i jej lekarzem) wyzwania. Dokonanie takiej oceny przez patologa mowy wyznacza konkretne cele, które mogą obejmować na przykład opanowanie języka mówionego i / lub naukę niewerbalnych umiejętności komunikacyjnych (takich, jak na przykład znaki i gesty). W każdym przypadku celem takich działań jest pomóc osobie autystycznej w swobodniejszym komunikowania się za pomocą bardziej użytecznych i funkcjonalnych sposobów.

Patolog języka i mowy może zalecić zastosowanie terapii indywidualnej, a także leczenie odbywające się w małych grupach lub w klasie specjalnej. Terapeuci, którzy pracują z dziećmi autystycznymi, mają ukończone dodatkowe szkolenia specjalistyczne.