Kto jest uprawniony do zapewniania pacjentom interwencji z zakresu ABA?

Podobnie jak program samej terapii, również praktyczne leczenie powinno być prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny. Wszelkie programy ABA dla uczniów z autyzmem powinny być zaprojektowane i nadzorowane przez wykwalifikowanych specjalistów, do których należą zarówno licencjonowani psychologowie kliniczni, jak i odpowiednio wyszkoleni analitycy zachowania oraz certyfikowani specjaliści posiadający spore doświadczenie w leczeniu ABA dla autyzmu (lub tacy, którzy mogą wyraźnie udokumentować, że mają oni równoważne wykształcenie i doświadczenie).

Ze względu na ogromny popyt na interwencje ABA w leczeniu autyzmu, wiele osób i programów twierdzi obecnie, że jest w stanie zapewnić pacjentom odpowiedni trening ABA. Niektórymi z takich instytucji są prywatne gabinety lub agencje, które oferują usługi wykonywane w domu pacjenta lub u jego rodziny. Inni działają natomiast na zasadzie szkół prywatnych. Jeszcze inni oferują swoje świadczenia z zakresu usług konsultacyjnych w szkołach publicznych.

Niestety, instytucjom, które twierdzą, że oferują treningi ABA, często brak jest ustalonych minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia i doświadczenia praktycznego w tej dziedzinie nauki. Członkowie rodziny, nauczyciele i inne osoby zaangażowane w rozwój programu terapii i wsparcia indywidualnego powinni pamiętać o następujących czynnikach przy wyborze odpowiedniego programu ABA lub lekarza prowadzącego:

– Zawsze należy sprawdzić referencje tych, którzy twierdzą, że są kwalifikowanymi specjalistami w analizie zachowania. Przykładowo, w przypadku licencjonowanych psychologów klinicznych należy zapytać ich o ich konkretny poziom wyszkolenia z zakresu behawioralnych metod leczenia autyzmu, w tym o szkolenie z zakresu analizy zachowania.

– W przypadku analityków zachowania, należy ustalić, czy dana osoba została akredytowana przez zarząd Certification Behavior Analyst lub Stowarzyszenie Zawodowych Analityków Zachowania. Tacy specjaliści często nadzorują pracę innych osób, w tym psychologów bez formalnego wykształcenia, którzy będą pracować bezpośrednio z dzieckiem autystycznym. Dlatego też bardzo ważne jest, aby mieć pewność, że licencjonowany psycholog kliniczny lub analityk zachowania zapewnia stały nadzór nad bezpośrednią pracą z dzieckiem.

– Rodzice, nauczyciele i inni opiekunowie dziecka autystycznego powinni stale monitorować obowiązujący program poprzez uważne obserwowanie każdej sesji i uczestniczenie w szkoleniach i konsultacjach.