Model wczesnego startu Denver Model (ESDM)

Model wczesnego startu Denver Model (ESDM) jest kompleksowym podejściem behawioralnym, dotyczącym wczesnej interwencji dla dzieci z autyzmem, w wieku od dwunastu do czterdziestu ośmiu miesięcy. Model obejmuje program rozwojowy, określający umiejętności, które powinny być nauczane w danym momencie terapii, jak również pewien zestaw procedur dydaktycznych, wykorzystywanych do dostarczenia tej treści.

Nie jest to przywiązane do konkretnego schematu zespołu treningowego, ale może być dostarczane przez zespoły terapeutyczne i / lub rodziców w programach grupowych lub indywidualnych sesjach terapeutycznych w obu warunkach: w przychodni zdrowia lub w domu dziecka.

Psychologowie dziecięcy, Sally Rogers, Ph.D., oraz Geraldine Dawson, Ph.D., opracowali model wczesnego startu Denver Model jako przedłużenie schematu wczesnego wieku Denver Model, który Rogers i jego współpracownicy rozwijali i udoskonalali. Ten program wczesnej interwencji integruje się bezpośrednio z modelem rozwoju relacji, związanych z dobrze sprawdzonymi metodami nauczania Applied Behavior Analysis (ABA). Jego podstawowe cechy są następujące:

Stosuje się w nim naturalistyczne, behawioralne strategie analityczne:

– Program jest wrażliwy na normalną sekwencję rozwojową.
– Konieczne jest głębokie zaangażowanie rodziców w program terapii.
– Program koncentruje się na wymianie międzyludzkiej i pozytywnym wpływie rodziny.
– Konieczna jest wspólna współpraca na obszarze wspólnych działań.
– Język i komunikacja pojawiająca się wewnątrz schematu treningowego uczy pozytywnego związku emocjonalnego opartego na uczuciach.

Kto jest uprawniony do zapewnienia dzieciom autystycznym treningu ESDM?

Terapeutą ESDM może być psycholog, behawiorysta, terapeuta zajęciowy, patolog mowy i języka, specjalista wczesnej interwencji medycznej lub pediatra rozwojowy. Ważne jest przy tym to, by taka osoba wzięła udział w szkoleniu ESDM i przystąpiła do odpowiedniej certyfikacji. Aby uzyskać listę certyfikowanych dostawców ESDM, kliknij tutaj.

W jaki sposób specjaliści mogą zostać przeszkoleni w zakresie ESDM?

Wykwalifikowani specjaliści mogą uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych, a następnie przesłać za pomocą taśmy wideo swoje wyniki pokazujące zastosowanie technik ESDM w konkretnych sesjach terapeutycznych. Przyznanie danemu terapeucie certyfikatu wymaga od niego zademonstrowania swojej zdolności do wdrażania technik ESDM w sposób rzetelny i zgodny z wysokimi standardami, określonymi przez wiodących terapeutów ESDM.

To z kolei gwarantuje, że certyfikowany specjalista będzie posiadał wszelką potrzebną wiedzę i umiejętności, aby móc dzięki nim z powodzeniem używać strategii nauczania w pracy z dziećmi autystycznymi. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji szkoleniowych oraz procesu certyfikacji można znaleźć tutaj (kliknij tutaj).

W jaki sposób rodzice dzieci autystycznych mogą być przeszkoleni w technikach ESDM?

Zaangażowanie rodziców jest istotną częścią programu ESDM. Jeśli dziecko otrzymuje leczenie ESDM, instruktor dokładnie wyjaśni i opisze sposób wykorzystania danych strategii terapeutycznych również w domu pacjenta.

Ponadto, doktor Dawson i doktor Rogers dostrzegli potrzebę odrębnego szkolenia praktycznego dla rodziców dzieci autystycznych. Na początku tego roku, doktor Laurie Vismara, współautorka książki na temat terapii stosowanych u dzieci z autyzmem, podała przydatne wskazówki i praktyczne strategie, które integrują płynność terapii w codziennych czynnościach i zabawach dzieci autystycznych. Myślę, że może to być bardzo użyteczne dla terapeuty Twojego dziecka, który jest przeszkolony w technikach ESDM. Można nawet użyć tych technik podczas oczekiwania na rozpoczęcie terapii Twojego dziecka.