Pomoc w rozwoju określonych umiejętności u osoby z autyzmem

Następujące umiejętności mogą pomóc w radzenia sobie ze stresem lub niepewnością (co może prowadzić do powtarzalnych zachowań).

Umiejętności społeczne.

Rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak umiejętne rozpoczynanie rozmowy, wypowiadanie odpowiednich słów oraz prawidłowe odczytywanie cudzych „sygnałów” (na przykład czasami możemy podnosić lekko brwi, gdy chcemy powiedzieć coś w stylu: „Tak, ale…”), może oznaczać, że osoba autystyczna poczuje się pewniej i nie będzie musiała polegać wyłącznie na mówieniu o konkretnych sprawach – takich, jak na przykład jej szczególne zainteresowania.

Samoregulacja.

Umiejętnościami dokonywania samoregulacji są wszelkie działania, które pomagają danym osobom w zarządzaniu swoim zachowaniem i emocjami.

Jeśli można pomóc osobie autystycznej w określeniu, kiedy czuje się zestresowana lub niespokojna, i pomóc im nauczyć się używać alternatywnych strategii relaksacyjnych, można będzie z czasem zobaczyć u nich mniej zachowań powtarzalnych i obsesyjnych. Strategiami do rozważenia w tym kontekście mogą być określone techniki relaksacyjne, takie jak podejmowanie dziesięciu głębokich oddechów i ściskanie piłki antystresowej, jak również znalezienie innych sposobów komunikowania potrzeb wsparcia. Może być to zwerbalizowane ustnie, lub – jeżeli jest to zbyt trudne dla danej osoby – za pośrednictwem pokazywania czerwonej kartki lub zapisanej wcześniej notatki.

Wiele osób z autyzmem posiada duże trudności ze zrozumieniem abstrakcyjnych pojęć (takich, jak na przykład emocje). Na szczęście istnieją pewne skuteczne sposoby, aby opisać emocje w kilku pojęciach „ustrukturalizowanych”, na przykład w tak zwanych skalach stresowych. Można użyć w tym celu systemu Traffic Light, termometrów wizualnych lub pięciopunktowej skali przedstawiającej emocje. Można wykorzystać także system kolorów lub cyfr. Na przykład, zielone światło lub numer „jeden” może oznaczać komunikat „Jestem spokojny”, natomiast czerwone światło lub numer „pięć” będzie oznaczało „Jestem zły”.

Wykorzystaj zainteresowania i obsesje pacjenta autystycznego.

Umiejętność wysokiego skupienia się na określonych zainteresowaniach może być wykorzystana w celu zwiększenia umiejętności i innych obszarów zainteresowań danej osoby. Można ich użyć także w celu promowania poczucia własnej wartości, a także dla wsparcia umiejętności towarzyskich. Obsesje mogą być natomiast opracowane w coś bardziej praktycznego i funkcjonalnego.

  • Obsesja korzystania z komputera może zostać wykorzystana przez kogoś, kto studiuje lub pracuje w branży IT.

  • Osoba związana ze szczególnym zainteresowaniem w zakresie terminologii historycznej może zaważyć na przyłączeniu się danej osoby do grupy historyków – a zatem do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach.

  • Osoba ze znajomością sportu czy muzyki byłaby cennym członkiem zespołu lub uczestnikiem quizy czy konkursu.

  • Obsesja segregowania śmieci mogłaby być wykorzystana w celu opracowania zainteresowania recyklingiem, a dziecko mogłoby wykorzystać ją ze względu na pracę przy sortowaniu przedmiotów do recyklingu.

  • Wykazując zainteresowanie grami komputerowymi, które kocha dane dziecko, może poprawić relacje między nim a jego rodzicami.

  • Granie w gry wieloosobowe i współpraca w zakresie gier komputerowych może pomóc w budowaniu relacji i umiejętności społecznych.

  • Zainteresowanie poszczególnymi dźwiękami mogłoby sprawić, że dana osoba zostanie skierowana do nauki gry na jakimś instrumencie.

  • Silną preferencję do zamawiania lub kolekcjonowania obiektów użytkowych można wykorzystać w celu rozwijania umiejętności dotyczących codziennych prac domowych.

  • Osoba zainteresowana danym programem telewizyjnym może praktykować umiejętności tworzenia prezentacji na ten temat.

  • Można nauczyć innych bezpieczeństwa korzystania z Internetu, podczas gdy omawia się swoje zainteresowanie na forach internetowych i w obszarze mediów społecznościowych.

Jeśli Ty i inni ludzie znani osobie autystycznej wykażecie swoje zainteresowanie przedmiotem jej obsesji, może to być dla niej bardzo pozytywne i może pomagać w zwiększeniu jej samooceny. Wykazując zainteresowanie obsesją dziecka autystycznego, rodzic może pomóc mu w cieszeniu się poziomem komunikacji, który być może nigdy wcześniej nie wydawał się możliwy do osiągnięcia.

(młode osoby z zespołem Aspergera)