Program leczenia autyzmu TEACCH

Informacje na temat Programu Leczenia Autyzmu o nazwie TEACCH.
Program Leczenia Autyzmu TEACCH® jest klinicznym szkoleniem i programem badawczym, opartym na doświadczeniach klinicznych University of North Carolina, Chapel Hill. Program TEACCH został opracowany przez doktora Erica Schoplera i Roberta Reichlera w 1960 roku. Program powiększył swój zakres dzięki współpracy ustawodawcy North Carolina w 1972 roku i stał się wzorem dla innych programów z całego świat

Misja

Program Leczenia Autyzmu stworzony przez The University of North Carolina (TEACCH) tworzy i pielęgnuje rozwój przykładowych usług środowiskowych, szkoleń i badań, aby poprawić dzięki nim jakość życia osób z autyzmem. Program stanowi też pomoc dla rodzin takich osób w ciągu całego ich życia.

Usługi kliniczne

TEACCH oferuje zestaw podstawowych usług klinicznych w siedmiu ośrodkach kultury, zlokalizowanych na terenie Karoliny Północnej. Należy do nich między innymi opracowanie specjalistycznego programu zatrudnienia i zintegrowanego programu sytuacji zawodowej i mieszkaniowej dla osób dorosłych z ASD. Do usług klinicznych, oferowanych przez TEACCH, należy także ocena diagnostyczna pacjentów z autyzmem. Omawiany tu program pomocy umożliwia także trening rodziców i grupy wsparcia dla rodziców, grupy interwencyjne, oraz indywidualne poradnictwo dla pacjentów funkcjonujących z poważnymi odmianami autyzmu. Jakość usługi TEACCH jest stale potwierdzana w badaniach empirycznych, wzbogaconych o ogromne doświadczenie kliniczne. Program ten stanowi godne i elastyczne wsparcie indywidualne dla osób z autyzmem i pomoc dla ich rodzin.

TEACCH opracował autorską metodę interwencji terapeutycznej, zwaną „TEACCHing Structured”. Jest to tablica pewnych zasad dydaktycznych i strategii działania, stworzona w oparciu o cechy uczenia się osób z autyzmem – w tym o sposób przetwarzania przez nich informacji wizualnej oraz trudności z komunikacją społeczną, uwagą i funkcjami wykonawczymi.

Wspomniany powyżej profil mocnych stron i wyzwań terapeutycznych, obejmuje:

1. Zewnętrzne kwestie organizacyjne, stworzone w celu rozwiązania problemów z uwagą i funkcjami wykonawczymi.
2. Metody wizualnego i / lub pisemnego uzupełnienia komunikacji werbalnej.
3. Wsparcie strukturalne dla komunikacji społecznej.

Zorganizowany w ten sposób model TEACCHing nie jest program nauczania. Zamiast tego stanowi on pewną podstawę do wspierania realizacji celów edukacyjnych i terapeutycznych.

Ramy działania terapeutycznego w zakresie omawianej tu strategii leczenia obejmują:
1. Organizację fizyczną.
2. Indywidualne harmonogramy.
3. Pracę (aktywność) systemową.
4. Zastosowanie wizualnej struktury materiałów w zadaniach i działaniach.

Celem tak zorganizowanego systemu TEACCHing jest promowanie znaczącego zaangażowania w działania, elastyczność, niezależność oraz poczucie własnej skuteczności. Integrujemy strukturyzowane strategie TEACCHing do innych praktyk, opartych na faktach z życia danego pacjenta.

Trening

Program TEACCH promuje zaangażowanie w rozwój programów szkoleniowych studentów i specjalistów, którzy pracują z osobami autystycznymi. Oprócz szkolenia studentów, Uniwersytet TEACCH prowadzi szkolenia w kraju i zagranicą oraz zapewnia konsultacje dla nauczycieli, pracowników domów opieki, terapeutów zajęciowych i innych specjalistów z różnych dziedzin. TEACCH wykorzystuje unikalny model szkoleniowy, który łączy tradycyjną metodę wykładu z działaniami praktycznymi, prowadzonymi w celu szkolenia specjalistów zatrudnionych w strukturyzowanych placówkach stosujących model TEACCHing.

TEACCH opracował także kompleksowy program terapii autyzmu. Jest to profesjonalny program certyfikacji, stworzony w odpowiedzi zwiększone zapotrzebowanie na znaczą liczbę specjalistów przeszkolonych przez TEACCH oraz ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi wysokiej jakości dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ten program certyfikacji dostępny jest dla pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, logopedów i innych ludzi specjalizujących się w dziedzinie autyzmu.

Ten nowy, profesjonalny program certyfikacji TEACCH pomoże chronić integralność i jakość modelu TEACCH, a także zapewni nauczycielom i lekarzom możliwość odbycia profesjonalnej certyfikacji, która udokumentuje ich wiedzę i pozwoli na jej wykorzystanie w strukturyzowanych strategiach TEACCH. Dotyczy to zwłaszcza interwencji i praktyk terapeutycznych opartych na elementach z życia danego pacjenta. Program składa się z dwóch poziomów certyfikacji, zaadresowanych dla lekarzy i konsultantów terapeutycznych. Szkolenie polega na profesjonalnym działaniu specjalisty w zakresie konsultacji w jego środowisku pracy, wykonywanym pod okiem zaawansowanego konsultanta, który jest przeszkolony, aby zapewnić wykłady dla grup i ludzi spoza środowiska zawodowego.

Badania

Dodatkowym celem University of North Carolina i Programu Leczenia Autyzmu TEACCH jest zapewnienie silnego środowiska współpracy dla obu podstawowych rodzajów badań, stosowanych w przypadku pacjentów autystycznych. Chodzi o skonstruowanie takiego systemu leczenia, który będzie zrozumiały dla osób z autyzmem i dla ich rodzin, jak również będzie pouczający dla klinicystów, usługodawców i badaczy.

Obecnie zespół naukowy TEACCH prowadzi szereg projektów badawczych. Należą do nich między innymi:

– TEACCH współpracuje także z naukowcami z University of Colorado, Denver, aby pomóc dzieciom z autyzmem, u których występuje wzmożony niepokój. Przygotowywany program interwencyjny jest opracowywany poprzez ćwiczenia zachowań poznawczych, oparte na pracy grupowej.