Zachowanie osób znajdujących się w spektrum autyzmu

U osoby z autyzmem lub zespołem Aspergera mogą pojawić się zachowywać nietypowe. Powodem ich zaistnienia zwykle będzie próba komunikowania się lub poszukiwanie sposobów radzenia sobie w określonej sytuacji. Wiedząc, co powoduje zachowania trudne, możemy pomóc takiej osobie w opracowaniu najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z nim. W tej sekcji znajdziesz wiele praktycznych informacji i wskazówek na ten temat.

Różnice w postrzeganiu zmysłowym.

Wiele osób znajdujących się w spektrum autyzmu ma znaczne problemy z codziennym przetwarzaniem informacji sensorycznej. Każda taka osoba może charakteryzować się niższą lub wyższą niż zwykle wrażliwością percepcyjną w różnym czasie. Te różnice mogą wpływać na zachowanie i uczucia takiej osoby, co z kolei może mieć głęboki wpływ na całe życie takiego człowieka. Tutaj pomożemy Ci zrozumieć autyzm u bliskiej Ci osoby oraz podpowiemy, jak możesz jej pomóc. Można również dowiedzieć się tu interesujących informacji na temat samej synestezji i metod jej terapii.

Zbyt dużo informacji naraz.

Czasami osoby autystyczne mogą zachowywać się w sposób, który nie będzie od razu wskazywał na zaburzenia ich wrażliwości sensorycznej. U osoby, która stara się radzić sobie z codziennymi informacjami sensorycznymi, może wystąpić tak zwane przeciążenie sensoryczne lub przeciążenie nadmiarem informacji. Kontakt ze zbyt wieloma informacjami może powodować u takiego pacjenta podwyższony poziom stresu, niepokój i prawdopodobnie ból fizyczny. W konsekwencji może to doprowadzić do wycofania się, zainicjowania trudnego zachowania lub do załamania.

Jeśli dana osoba dozna wspomnianego powyżej przeciążenia sensorycznego, w efekcie może zamknąć się w sobie i wyizolować się od otaczającego ją świata informacyjnego. Jest to czasami nazywane uczuciem tak zwanej fragmentacji. To dziwne uczucie przeciążenia informacyjnego jest czasem opisywane przez osoby autystyczne jako wrażenie bycia dostrojonych do czterdziestu kanałów telewizyjnych naraz.

Jeśli ktoś ma zapaść lub nie odpowiada, nie można go osądzać. Są jednak pewne rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc takiej osobie. To może sprawić, że pojawi się ogromna różnica w stosunku do postrzegania kogoś z autyzmem i jego opiekunów.

Często nawet małe zmiany dokonywane w środowisku mogą poczynić ogromną różnicę. Tworzenie profilu sensorycznego może pomóc wypracować to, jakie zmiany są najbardziej potrzebne.

Trzy punkty do zapamiętania:

 • Bądź świadomy. Spójrz na środowisko osoby autystycznej, aby sprawdzić, czy może ono stwarzać potencjalne trudności. Zastanów się, czy można coś w tej kwestii zmienić?

 • Bądź kreatywny. Pomyśl o pewnych pozytywnych doświadczeniach sensorycznych.

 • Bądź przygotowany. Poinformuj osobę autystyczną o możliwych bodźcach zmysłowych, jakie mogą wystąpić w różnych środowiskach.

W jaki sposób przeciążenia sensoryczne mogą być odczuwane przez osoby z autyzmem? Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, obejrzyj krótki film, który pokazuje, czego może doświadczać osoba doznająca przeciążenia sensorycznego.

Ostrzeżenie: Ten film zawiera migające światła, jasne kolory i głośne, nagłe hałasy.

Wrażliwość zmysłowa.

Przyjrzyjmy się niektórym z objawów nadwrażliwości lub zmniejszonej czułość zmysłów: słuchu, zapachu, smaku, dotyku, równowagi i świadomości ciała. Przeanalizujmy niektóre z możliwych sposobów, w jakie możemy takim osobom pomóc.

Widzenie.

Zmniejszona wrażliwość zmysłowa:

 • Postrzegane obiekty pojawiają się jako dość ciemne, lub mogą stracić część swoich funkcji.

 • Centralny obraz jest zamazany, ale widzenie peryferyjne jest dość ostre.

 • Głównym obraz jest powiększony, ale rzeczy znajdujące się na peryferiach są zamazane.

 • Słaba percepcja głębi, problemy z rzucaniem i łapaniem, niezdarność.

Sposoby pomocy takim osobom obejmują stosowanie podpór wizualnych lub kolorowych soczewek, choć istnieją tylko bardzo ograniczone dowody badania dla takich soczewek.

Zwiększona wrażliwość zmysłowa:

 • Zakłócenia wizji – obiekty i jasne światła mogą „skakać” i szybko zmieniać swoje położenie.

 • Zdjęcia mogą tracić swoją integralność.

 • Łatwiejsze i bardziej przyjemne jest skupianie się na szczegółach, a nie na całym obiekcie.

 • Osoba ma trudności z zaśnięciem, ponieważ jest bardzo wrażliwa na jakiekolwiek światło.

Aby pomóc takim osobom, można dokonać pewnych zmian w ich otoczeniu. Należą do nich między innymi zastosowanie redukującego oświetlenia fluorescencyjnego, zapewnienie takim ludziom odpowiednich okularów, używanie zasłon i rolet okiennych, stworzenie specjalnych stanowisk roboczych w klasie (przestrzeń lub biurko z wysokimi ściankami, oddzielone po obu stronach w celu zagłuszenia rozpraszających bodźców wizualnych, na przykład przy użyciu zasłony).

Dźwięk.

Zmniejszona wrażliwość zmysłowa:

 • Taka osoba może słyszeć dźwięki tylko w jednym uchu, podczas gdy drugie ucho jest zdolne tylko do częściowego rejestrowania dźwięków (albo nie rejestruje ich wcale).

 • Osoba nie jest w stanie oddzielić poszczególnych dźwięków.

 • Osoba może korzystać z zatłoczonych, hałaśliwych miejsc, drzwi i obiektów, i nie będzie czuła się źle z powodu nadmiernego hałasu.

Takim osobom można pomóc za pomocą stosowania podpór wizualnych w celu tworzenia kopii zapasowych informacji słownej, i zapewnienia ich, że inni ludzie są świadomi stopnia czułości ich słuchu, aby mogli się oni skutecznie komunikować. Można zapewnić takie osoby, że doświadczenia, które przeżywają, są wliczone w ich codzienne harmonogramy działania, w celu zapewnienia ich, że ich potrzeby sensoryczne zostają spełnione.

Nadmierna wrażliwość zmysłowa:

 • Słyszalny hałas może być powiększany, a rejestrowane dźwięki stają się zniekształcone i zagmatwane.

 • Taka osoba może być w stanie usłyszeć rozmowy odbywające się w oddali.

 • Niezdolność do ignorowania pewnych dźwięków – zwłaszcza szumów – co prowadzi do znacznych trudności z koncentracją.

Słyszysz szum w swojej głowie? To szumi i skrzeczy. Jak pociąg dudniący w twoich uszach.

Można pomóc takiej osobie poprzez:

 • zamykanie drzwi i okien, aby ograniczyć dźwięki zewnętrzne,

 • odpowiednie przygotowanie takiej osoby przed pójściem do hałaśliwych i zatłoczonych miejsc,

 • zapewnienie takim osobom specjalnych zatyczek do uszu i do słuchania muzyki,

 • stworzenie osłoniętego stanowiska pracy w klasie lub biurze, umieszczając chorą osobę z dala od okien i drzwi.

Zapach.

Zmniejszona wrażliwość zmysłowa:

 • Niektórzy ludzie nie mają poczucia zapachu i nie są w stanie rejestrować nawet ekstremalnie intensywnych zapachów (może to obejmować również własny zapach ciała).

 • Niektóre osoby mogą lizać dane rzeczy, żeby lepiej zrozumieć, co czym one są.

Można pomóc takim osobom poprzez stworzenie dla nich czynności rutynowych wokół regularnego mycia ciała i używania produktów o silnym zapachu, aby odciągnąć od takich ludzi bodźce o silnym, niewłaściwym zapachu (na przykład zapachu kału).

Nadmierna wrażliwość zmysłowa:

 • Jakiekolwiek silniejsze zapachy mogą być dla takiej osoby zbyt intensywne i przytłaczające. Może to powodować również problemy z czynnościami toaletowymi.

 • Takie osoby mogą nie lubi

 • ludzi z charakterystycznymi perfumami, szamponami i tak dalej.

 • Zapach psów, kotów, silnych dezodorantów i balsamów po goleniu jest dla nich tak silny, że nie mogę tego znieść, a zapach perfum wręcz doprowadza ich do szału.


Można pomóc takim osobom za pomocą stosowania bezzapachowych detergentów lub szamponów, a także unikając używania silniejszych perfum i utrzymywanie najbliższego środowiska w tak bezzapachowej formie, jak to tylko możliwe.

Smak.

Zmniejszona wrażliwość zmysłowa:

 • Takie osoby zazwyczaj lubią stosować bardzo ostre przyprawy.

 • Takie osoby wkładają do ust również niejadalne przedmioty, takie jak kamienie, brud, gleba, trawa, metal czy nawet kał. Jest to zjawisko znane jako pica.

Nadmierna wrażliwość zmysłowa:

 • Pewne smaki i potrawy są dla takich osób zbyt silne – wówczas dzieje się to ze względu na posiadanie bardzo wrażliwych kubków smakowych. Takie osoby najczęściej mają z tego względu bardzo ograniczoną dietę.

 • Niektóre formy podawania pokarmów mogą powodować u takich osób pewien dyskomfort – mogą oni jeść zatem tylko pokarmy płynne (jak na przykład tłuczone ziemniaki lub lody).

Niektóre osoby z autyzmem mogą ograniczyć się do spożywania wyłącznie mdłych pokarmów lub mogą pragnąć bardzo silnego smaku żywności. Tak długo, jak taka osoba będzie miała zapewnioną różnorodną dietę, nie będzie to stanowiło problemu. Dowiedz się więcej o nadmiernych wymaganiach odnośnie jedzenia i o rozmaitych dietach.

Dotyk.

Zmniejszona wrażliwość zmysłowa:

 • Taka osoba posiada zazwyczaj relatywnie wysoki próg bólu.

 • Taka osoba może nie być w stanie odczuwać obecności jedzenia w ustach.

 • Takie osoby mogą być skłonne do dokonywania samookaleczeń.

 • Takie osoby lubią, gdy znajdują się na nich ciężkie przedmioty (na przykład klocki o dużej wadze).

 • Takie osoby są skłonne do rozmazywania swoich odchodów, ponieważ chcą poznać ich teksturę.

 • Takie osoby są skłonne do żucia wszystkiego, co tylko mogą włożyć do ust, w tym odzieży i innych niejadalnych przedmiotów.

Takim osobom można pomóc poprzez:

 • Podawanie produktów możliwych do rozmazywania, oferując takim osobom rozwiązania alternatywne do obsługi podobnych tekstur, takich jak galaretki lub połączenie mąki kukurydzianej i wody

 • Dawanie takim osobom przedmiotów niemożliwych do żucia, oferując im na przykład bezlateksowe rurki, słomki lub twarde słodycze (należy je uprzednio schłodzić w lodówce).

Nadmierna wrażliwość zmysłowa:

 • Wszelki dotyk może być dla takich osób bolesny i niewygodny – tacy ludzie mogą nie lubić być dotykani, co z kolei może mieć ogromny wpływ na ich relacje z innymi.

 • Takie osoby nie lubią mieć czegokolwiek na ich dłoniach lub stopach.

 • Takie osoby mają znaczne trudności ze szczotkowaniem i myciem włosów, ponieważ ich głowa jest bardzo wrażliwa.

 • Takie osoby mogą znaleźć wiele niewygodnych dla nich tekstur żywności.

 • Takie osoby mogą tolerować tylko pewne rodzaje odzieży lub faktur.

Za każdym razem, gdy ktoś mnie dotyka, odczuwam ogromny ból; czuję się wtedy tak, jakby sam ogień przebiegał przez moje ciało.

Można pomóc takim osobom poprzez:

 • Ostrzeganie takich osób za każdym razem, jeśli masz zamiar ich dotknąć – pamiętaj, że do takich ludzi należy zawsze podchodzić z przodu.

 • Pamiętając, że każdy uścisk może być dla nich bolesny (dotyczy to nie tylko gestów powitania, ale także i na przykład pocieszania).

 • Zmianę tekstury podawanej im żywności (na przykład stosowanie produktów w formie purée).

 • Powoli wprowadzając różne tekstury wokół ust takiego człowieka, takie jak ściereczki flanelowe, szczoteczka do zębów i kilka różnych produktów spożywczych.

 • Stopniowe wprowadzanie różnych tekstur do dotykania przez taką osobę (warto na przykład mieć ze sobą różne materiały dostępne do ich dotykania).

 • Umożliwienie takiej osobie samodzielnego realizowania określonych działań (na przykład szczotkowania włosów i mycia głowy) – tak, aby mogły zrobić to, co jest dla nich najbardziej wygodne .

 • Obracając ubranie na lewą stronę, aby na skórze takiej osoby nie były odczuwalne szwów, a także usuwając z ubrań wszelkich etykiet lub przywieszek.

 • Umożliwienie takiej osobie noszenia ubrań, które są dla niej wygodne i w których lubi przebywa

 • .

Równowaga.

Zmniejszona wrażliwość zmysłowa:

 • Takie osoby muszą skakać, huśtać się lub obracać, aby uzyskać pewne wrażenia sensoryczne.

Aby pomóc takiej osobie można zachęcać ją do podejmowania działań, które przyczynią się do rozwoju układu równowagi. Może to obejmować na przykład korzystanie z koni na biegunach, huśtawek, karuzeli, ćwiczenie łapania piłki lub ćwiczenie stawiania równych kroków po krawężnikach.

Nadmierna wrażliwość zmysłowa:

 • Takie osoby mogą mieć trudności z koordynowaniem pewnych działań, takich jak na przykład uprawianie sportu, gdzie trzeba dokładnie kontrolować ruchy całego ciała.

 • Takie osoby mogą mieć pewne trudności z szybkim zatrzymaniem się w trakcie wykonywania jakiegoś działania.

 • Takie osoby mogą mieć nasiloną chorobę lokomocyjną.

 • Takie osoby mogą mieć pewne trudności z wykonywaniem działań, w których ich głowa nie znajduje się dokładnie w pozycji pionowej lub stopy nie stoją równo na ziemi.

Można pomóc takim osobom poprzez rozbicie ich działań na małe, łatwiejsze w realizowaniu etapy, oraz używać wizualnych wskazówek, takich jak oznaczenie mety.

Świadomość ciała (propriocepcja).

Nasz system świadomości ciała mówi nam o tym, gdzie znajdują się nasze ciała są w konkretnej przestrzeni, i jak poruszają się różne części ciała.

Zmniejszona wrażliwość zmysłowa:

 • Takie osoby często stają zbyt blisko innych ludzi, ponieważ nie są w stanie zmierzyć ich bliskości w stosunku do innych ludzi i prawidłowo ocenić przestrzeni osobistej.

 • Takie osoby mają trudności w swobodnym poruszaniu się po pomieszczeniach i trudno jest im unikać obecnych tam przeszkód.

 • Takie osoby mogą często wpadać na innych ludzi.

Takim osobom można pomóc poprzez:

 • Ułożenie wszystkich mebli wokół krawędzi pokoju, aby ułatwić chorym osobom prawidłową nawigację w przestrzeni.

 • Za pomocą koców, materacy i poduszek można zapewnić takim osobom łagodniejszy upadek po ewentualnym przewróceniu się.

 • Ułożenie kolorowej taśmy na podłodze w celu wskazania granic określonych pomieszczeń.

 • Zastosowanie tak zwanej reguły warunków rynkowych, aby ocenić przestrzeń osobistą – oznacza to trzymanie się w dalszym miejscu od innych ludzi, niż się takiej osobie wydaje.

Nadmierna wrażliwość zmysłowa:

 • Trudności z koordynacją umiejętności motorycznych, na przykład podczas manipulowania małymi obiektami – takimi jak przyciski czy sznurowadła.

 • Takie osoby często muszą przesuwa

 • całe ciało w określonym kierunku, aby móc na coś spojrzeć.

Takim osobom można pomóc, oferując im działania wspomagające codzienną motorykę (na przykład użycie rzepów w butach zamiast sznurowadeł).

Synestezja.

Synestezja jest niezwykle rzadkim schorzeniem, doświadczanym przez niektórych ludzi znajdujących się w spektrum autyzmu. To doświadczenie polega na swoistym współodczuwaniu wrażeń rejestrowanych za pośrednictwem jednego systemu sensorycznego przez inny z systemów (i na odwrót). Tak więc dana osoba może usłyszeć dźwięk, ale doświadczyć go jako koloru. Innymi słowy, taka osoba będzie na przykład „słyszeć” w kolorze niebieskim. Dowiedz się więcej o synestezji – kliknij tutaj.

Terapie autyzmu i sprzęt stosowany w terapiach.

Nie możemy wydawać jednoznacznego zalecenia co do skuteczności poszczególnych metod leczenia i interwencji lub sprzętu terapeutycznego. Jednakże, prowadzone badania odnośnie autyzmu zapewniają bezpłatne informacje na temat leczenia autyzmu i innych interwencji terapeutycznych:

 • Muzykoterapeuci wykorzystują instrumenty muzyczne i dźwięki w celu opracowania systemów sensorycznych dla ludzi autystycznych. Zwykle dotyczy to ich systemów słuchowych (słuchu).

 • Terapeuci działający w ramach określonych programów projektowych mogą często dokonywać zmian w środowisku pacjentów – tak, aby ludzie z zaburzeniami sensorycznymi mogli żyć jak najbardziej niezależnie.

 • Terapeuci mowy i języka często wykorzystują bodźce czuciowe, aby zachęcać i wspierać rozwój języka pacjentów autystycznych i aby pomagać im w interakcjach społecznych.

 • Niektórzy ludzie mówią, że w określonych przypadkach pomocne okazuje się znalezienie kolorowych soczewek kontaktowych, choć istnieją na to tylko bardzo ograniczone dowody (dowiedz się więcej na ten temat od brytyjskich ośrodków sieci Irlen).

 • Program Jordans jest specjalnym programem okulistycznym, który może odnosić się do podobnych ludzi praktykujących w innych częściach Wielkiej Brytanii.

 • Może być zastosowana tak zwana terapia integracji sensorycznej oraz terapie sieciowe.

Najnowsza recenzja niniejszego artykułu została opracowana dnia 18 marca 2016 roku.

Zachowanie – najważniejsze porady w kontekście trudnego zachowania osób autystycznych.

Poniżej proponujemy kilka najważniejszych wskazówek, dzięki którym można zminimalizować niektóre trudne zachowania osób autystycznych, oraz zidentyfikować cel lub funkcję takiego zachowania. Na podstawie tych informacji będzie można powiedzieć, w jaki sposób można uzyskać potrzebne wsparcie dna danego pacjenta, a także jak zdobyć dodatkowe informacje i zasoby.

Każda osoba autystyczna jest inna, a sytuacja każdej z nich jest wyjątkowa. Nie wszystkie zamieszczone tutaj informacje okażą się tak samo istotne dla każdego człowieka znajdującego się w spektrum autyzmu. Może się wydawać, że trudne zachowanie takiej osoby zawsze jest skierowane tylko na Ciebie – zwłaszcza, jeśli występuje ono najczęściej w domu, a nie w szkole. Jednakże, nie jesteś jedyną osobą, która znajduje się w takiej sytuacji, chociaż wiemy, że czasami możesz się czuć dokładnie w taki sposób.

Jak określić cel jakiegoś zachowania osoby autystycznej?

Każde zachowanie ma cel.

Określone zachowanie może być na przykład sposobem komunikowania swoich potrzeb i uczuć przez osobę autystyczną. Ważne jest, aby w pierwszej kolejności wykluczyć obecność problemów medycznych i dentystycznych, szczególnie w przypadku zachowań, które rozpoczęły się nagle oraz takich, które stają się coraz bardziej intensywne. Dana osoba może czuć się źle, może czuć się zmęczona, głodna, spragniona i może być jej niewygodnie. Gryzienie może pojawiać się na przykład ze względu na ból jamy ustnej, ból zębów lub ból szczęki. Spluwanie może być związane z trudnościami z połykaniem lub pojawiać się w celu wytwarzania dodatkowej ilości śliny. Bicie ucha lub uderzanie głową o twarde powierzchnie może być sposobem radzenia sobie z bólem lub przekazywania informacji na temat odczuwania dyskomfortu. Natomiast wzmożona agresja może być spowodowana zmianami w zakresie młodzieńczych hormonów.

W pierwszej kolejności zalecana jest wizyta u lekarza lub stomatologa i staranie się o otrzymanie od niego skierowania do specjalisty z doświadczeniem w zakresie autyzmu (w razie potrzeby). Na taką wizytę najlepiej będzie zabrać ze sobą wszystkie notatki na temat tego, kiedy określone zachowanie się odbywa (to znaczy o jakiej porze dnia i w jakich sytuacjach), jak często się zdarza, kiedy po raz pierwszy się zaczęło i jak długo to już trwa.

Jeśli problemy zdrowotne zostały wykluczone, to następnie wszystkie osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentem autystycznym mogą pracować nad ukończeniem dziennika jego zachowania. Takie notatki powinny zawierać datę, godzinę, miejsce, informację o tym, co wydarzyło się przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania, jaki dana osoba czuła się w danym momencie i jak inni ludzie reagowali na to zachowanie. Taki pamiętnik może być prowadzony przez okres kilku tygodni lub nawet dłużej (jeśli jest to konieczne). Alternatywnym sposobem może być wypełnienie kwestionariusza analizy funkcjonalnej. Może to pomóc zrozumieć cel danego zachowanie i zrozumieć to, co je wyzwala.

Bądź cierpliwy i spójrz na określone problemy realistycznie.

Zachowanie danej osoby zasadniczo nie zmienia się w ciągu nocy. Śledzenie zachowania pacjenta za pomocą prowadzenia wspomnianego wyżej dziennika może pomóc w łatwiejszym zauważeniu małych, pozytywnych zmian. Bądź realistą i postaraj się ustanowić sobie wyłącznie osiągalne cele.

Wybierz tylko dwa zachowania osoby autystycznej, na których chcesz się skupić w określonym czasie. Pamiętaj, że użycie zbyt wielu nowych strategii naraz może spowodować, że nie zadziała żadna z nich. Nie martw się, jeśli wszystko wyda Ci się jeszcze gorsze, niż zanim rozpocząłeś jakiekolwiek działanie. Ważne jest, aby nadal kontynuować wykorzystywanie strategii, której zdecydowałeś się używać.

Bądź konsekwentny.

Jeśli określone wzorce zachowań wyłoniły się z pamiętnika zachowań, można spróbować wprowadzić w życie określony plan działania. Ważne jest, aby wszyscy zostali zaangażowani w spójne podejście do danego zachowania i aby regularnie omawiali ze sobą strategię, zgodnie z którą postępują.

Rozważmy wpływ środowiska na daną aktywność sensoryczną osoby z autyzmem.

Wiele osób znajdujących się w spektrum autyzmu ma poważne problemy z codziennym przetwarzaniem dostępnej im informacji sensorycznej. Niektórzy z takich ludzi mogą mieć duże trudności w odniesieniu do zagłuszania hałasu tła i odczuwania nadmiernych informacji wizualnych. Niektóre funkcje sensoryczne pacjentów autystycznych mogą nie być w stanie prawidłowo zarządzać pewnymi smakami i teksturami żywności. Osoby autystyczne mogą bardzo nie lubić momentów, gdy ktoś je dotyka – ponieważ nawet lekki dotyk jest dla nich bolesny. Z kolei inni mogą być nadwrażliwi na określone bodźce czuciowe, które są dla nich nieszczególnie miłe.

Osoby autystyczne mogą być bardzo wrażliwe na subtelne zmiany zachodzące w ich najbliższym otoczeniu. Jeśli pojawi się jakaś nagła zmiana w ich zachowaniu, należy w pierwszej kolejności zastanowić się, czy doszło ostatnio do jakichś zmian w ich środowisku.