Zespół Aspergera

Podobnie, jak w innych profilach autyzmu, zespół Aspergera to zaburzenie rozwojowe, które wpływa na całe życie człowieka. Posiadanie przez daną osobę zespołu Aspergera wpływa bezpośrednio na to, jak tacy ludzie postrzegają świat i jak nawiązują interakcje z innymi.

Osoby z zespołem Aspergera mogą widzieć, słyszeć i odczuwać świat inaczej, niż inni ludzie. Jeśli masz zespół Aspergera, będziesz chorował na niego do końca swojego życia – ponieważ nie jest on chorobą uleczalną, ani chorobą, którą można „wyleczyć”. Osoby z zespołem Aspergera często uważają, że jest on podstawowym elementem ich tożsamości.

Autyzm jest warunkowany pewnym widmem dolegliwości. Wszyscy ludzie z autyzmem mają pewne trudności, ale objawy autystyczne mogą wpływać na nich na różne sposoby. Niektóre osoby z zespołem Aspergera mają także problemy ze zdrowiem psychicznym lub inne warunki – oznacza to, że tacy ludzie potrzebują różnych poziomów terapii i różnorodnych rodzajów wsparcia.

Osoby z zespołem Aspergera mają inteligencję średnią lub znajdującą się powyżej średniej. Takie osoby zwykle nie mają trudności w uczeniu się (które ma natomiast wiele osób z autyzmem), ale mogą mieć szczególne trudności w nauce. Mają mniej problemów z językiem, ale wciąż mogą mieć trudności ze zrozumieniem i przetwarzaniem języka.
Przy udzieleniu odpowiedniego rodzaju wsparcia, wszystkim pacjentom z zespołem Aspergera można pomóc prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie rodzinne i społeczne.

Dowiedz się, jak wiele osób ma autyzm, jak ludzie z zespołem Aspergera patrzą na świat, jak zespół Aspergera jest diagnozowany oraz jak można pomóc takim pacjentom.

Jak często występuje zespół Aspergera?

Autyzm, łącznie z zespołem Aspergera, są schorzeniami znacznie bardziej powszechnymi, niż przypuszcza większość ludzi. W samej tylko Wielkiej Brytanii istnieje około siedemset tysięcy ludzi żyjących z autyzmem – stanowi to więcej, niż jedna osoba na sto. Osoby z zespołem Aspergera pochodzą ze wszystkich krajów i kręgów kulturowych, religijnych i społecznych, chociaż dolegliwości wydają się mieć większy wpływ na mężczyzn, niż na kobiety.

Jak ludzie z zespołem Aspergera patrzą na świat?

Niektóre osoby z zespołem Aspergera mogą powiedzieć, że czują się przytłaczane przez świat, a to może spowodować u nich poważny niepokój. Osoby z omawianymi dolegliwościami mogą w szczególności mieć problem ze zrozumieniem i odnoszeniem się do innych ludzi, a także z braniem udziału w codziennym życiu rodzinnym, szkolnym, zawodowym. Trudniejsze może być też dla nich prowadzenie życia społecznego. Z kolei inni ludzie zdają się wiedzieć, intuicyjnie, jak należy się komunikować i współdziałać ze sobą, ale istnieje u nich również walka o budowanie relacji z ludźmi z zespołem Aspergera. Osoby z zespołem Aspergera mogą się zastanawiać, dlaczego są one „inny”. Tacy ludzie mogą poczuć pewne różnice społeczne, ponieważ inni ludzie ich nie rozumieją.

Osoby z zaburzeniami spektrum autystycznego, w tym ludzie z zespołem Aspergera, często nie „wyglądają” na wyłączonych z normalnego życia społecznego. Niektórzy rodzice dzieci autystycznych spotykają się z sytuacjami, w których inni ludzie myślą po prostu, że ich dziecko jest wyjątkowo niegrzeczne, a na temat dorosłych uważają, że są oni złymi rodzicami. Dlatego też jesteśmy zainteresowani edukowaniem społeczeństwa na tematy związane z autyzmem za pośrednictwem naszej kampanii informacyjna.


Stawianie odpowiedniej diagnozy
.

Diagnoza jest formalną identyfikacją stanu pacjenta, dokonywaną zwykle przez multidyscyplinarny zespół diagnostyczny. W takim zespole często znajduje się logopeda, pediatra, psychiatra i / lub psycholog. Ponieważ zespół Aspergera różni się znacznie w zależności od konkretnej osoby, stawianie diagnozy może być w tym przypadku bardzo trudne. To schorzenie jest często diagnozowane później niż u dzieci autystycznych, a czasem pewne trudności z funkcjonowaniu dziecka mogą w ogóle nie być uznawane, dlatego też zostają zdiagnozowane dopiero w dorosłości.

Korzyści płynące z poprawnie postawionej diagnozy
.

Niektórzy ludzie traktują formalną diagnozę jakiegoś schorzenia wyłącznie jako nieprzydatną etykietę. Jednakże, dla wielu pacjentów, uzyskanie szybkiej i dokładnej oceny diagnostycznej może być bardzo pomocne. Dzieje się tak dlatego, ponieważ:

– odpowiednio postawiona diagnoza pomaga osobom z zespołem Aspergera (i ich rodzinom, partnerom, pracodawcom, kolegom, nauczycielom i przyjaciołom), aby zrozumieć, dlaczego mogą wystąpić u nich pewne trudności i co można z nimi zrobić,
– pozwala ludziom z zespołem Aspergera na dostęp do usług terapeutycznych i na otrzymanie odpowiedniego wsparcia leczniczego.